Δείτε τις λειτουργίες που προσφέρουν τα πλήκτρα 0, /, >, <, Shift+n στο YouTube !

Updated: Nov 19


youtube shortcut

📼🌐 Κάθε φορά που βλέπετε ένα βίντεο στο Youtube μπορείτε να κάνετε πιο γρήγορη την πλοήγηση χρησιμοποιώντας συντομεύσεις πληκτρολογίου(Shortcuts).


🖱💻 Πιο κάτω μπορείτε να δείτε τις λειτουργίες που προσφέρουν τα πλήκτρα 0, /, >, < και Shift+n.

🔷 0 : Πηγαίνετε στην αρχή του Βίντεο.


🔷 / : Πηγαίνετε στο Search Box.


🔷 > : Μπορείτε να αυξήσετε την ταχύτητα του Βίντεο.


🔷 < : Μπορείτε να μειώσετε την ταχύτητα του Βίντεο.


🔷 Shift+n : Μπορείτε να προχωρήσετε στο επόμενο Βίντεο.

logo gooiz icon social media agency
logo gooiz social media agency
ΠΙΣΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ;